Saltar a continguts

Fundació privada ADA Món Adivasi

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Activitats

Imatge de complement
Activitats de la Fundació ADA-Mon Adivasi

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Imatge de complement
Aconseguir fons

 Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d'acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. 
En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats informatives, culturals o espectacles per aconseguir fons per al finançament del projectes.

Imatge de complement
Difusió de la seva cultura
Aprofundir en el coneixement de les diferents realitats culturals que representen el poble adivasi i la difusió de la seva cultura.Per aquest motiu s'editaran publicacions de divulgació i información, aixi com materials audiovisuals de suport.