Saltar a continguts

Fundació privada ADA Món Adivasi

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Objectius/MIssió

La MISSIÓ d'ADA-Mon Adivasi és la cooperación internacional, donant suport dins de L'India a projectes de promoció i desenvolupament del poble adivasi.

ADA té un doble objectiu. D'una banda, té la finalitat de facilitar als adivasis unes condicions de vida que afavoreixin un desenvolupament integral, digne i humà. Això s'aconsegueix a través del finançament de projectes que ADA rep d'organitzacions autòctones que treballen directament amb aquestes comunitats i són, per tant, coneixedores de la seva problemàtica.

Les tasques que realitza la Fundació per tal d'assolir aquest objectiu són les de col·laborar en projectes d'educació d'infants, formació per a joves i adults, promoció de la dona, tècniques de millora sanitària, medicina natural, preparació de mestres i animadors, programes d'estalvi i conscienciació, impuls de tècniques de pintura autòctona i ajuda legal, entre d'altres.

D'altra banda, ADA té la finalitat de donar a conèixer a la nostra societat la realitat d'aquests pobles aborígens, i ho fa a través de xerrades de sensibilització en diversos llocs (escoles, centres cívics, llibreries, etc.), exposicions de les seves pintures, participació en fòrums i en mitjans de comunicació, etc.